Persondataforordningen

Statsautoriseret fodterapeut

Helle Hald Andersen  Tel: 86420168

Email: kontakt@fodtudsen.dk

Skovkrogen 9, 8870 Langå

CVR. 33724578


At være på toppen kræver et godt fodarbejde.

For professionel behandling og vejledning – gå til en statsautoriseret fodterapeut.CORONA - COVID 19  information:


Sundhedsstyrelsen  har vedtaget at  alle  statsautoriseret fodterapeuter  skal lukke ned , sandsynligvis til den 30. juni, og  kun skal varetage en kritisk funktion. Dvs. at vi kun  skal behandle  hvis du har et kritisk  fodproblem , det kan være: 

Fodsår,

smerte som kan nedsætte gangfunktion  og evt. føre til inflammation,

nedgroede negle  som  an føre til sår med  inflammation og betændelse,

ligtorne  med smerte som kan føre til nedsat gangfunktion.


Hvis du får problemer med fødderne, så ring, mail eller sms til mig, og jeg vil vurdere, om det er noget, der kræver behandling.


Se mere på fodterapeut.dkKlinikken er underlagt: Persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket betyder at klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger klinikken opbevarer og behandler og dine rettigheder i forbindelse hermed. 


PERSONOPLYSNINGER - BEHANDLING OG FORMÅL:


Klinikken har i nødvendigt omfang behov for at opbevare og behandle følgende oplysninger:

Navn, adresse, email og telefonnummer.

CPR -nr. 

Helbredsoplysninger

evt. oplysninger om pårørende og værger.

Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven og databeskyttelsesloven.


Klinikken kan i forbindelse med din behandling have behov for at være i kontakt med andet sundhedspersonale, eks. læger, fysioterapeuter, ortopædskomagere/bandagist m.fl. efter samtykke fra dig.


Klinikken er forpligtet til at journalisere dine personoplysninger, helbredsoplysninger og behandling i en patientjournal jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournal. Klinikken står til ansvar for Sundhedsstyrelsen og er underlagt patient klageloven.


Dine personoplysninger kan blive vidergivet til anden sundhedspersonale, forsikring m.fl. efter samtykke fra dig.


Kliniikens IT system er sikret og er ClinicCare.


INDSIGT, SLETNING, BEGRÆNSNINGER ELLER INDSIGELSER:


Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger klinikken har registreret på dig og få indsigt i din behandlingsjournal. Ønsker du det, udleverer klinikken en kopi af dine oplysninger og journal. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger gøres til genstand for behandling og kræve berettiget sletning eller begrænse oplysninger.


Personoplysninger og journal slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din journal.


DATAANSVARLIG:


Statsautoriseret fodterapeut

Helle Hald Andersen

Skovkrogen 9

8870 Langå

Tlf. 86420168 (mobil )

CVR. 33724578 

Persondataforordningen